1% podatku

Przekaż 1% podatku dochodowego na OSP Zagajów

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP

Przekazując 1% podatku dla OSP Zagajów nie musisz wpłacać wyliczonej kwoty, kwotę tą przekazuje za ciebie Urząd Skarbowy, Należy tylko poprawnie wypełnić zeznanie podatkowe.

Emeryci i renciści, którzy otrzymują dochody wyłącznie od organów rentowych i nie korzystają z żadnych odliczeń, mogą złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem OPP, której chcą przekazać 1% podatku. Wzór tego oświadczenia PIT-OP został określony przez Ministra Rozwoju i Finansów rozporządzeniem z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (Dz. U. poz. 539).

Podatnik będzie mógł je złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej.

1. Aby przekazać 1% podatku, trzeba wypełnić zeznanie roczne: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

2. W zeznaniu należy:
a) obliczyć kwotę podatku należnego: PIT-28 poz. 106, PIT-36 poz. 188, PIT-36L poz. 55, PIT-37 poz. 120, PIT-38 poz. 35, PIT-39 poz.30.
b) wyliczyć kwotę darowizny, która nie może przekraczać 1% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół, i wpisać w rubryce: PIT- 28 poz. 127, PIT- 36 poz. 306, PIT-36L poz. 105, PIT-37 poz. 125, PIT-38 poz. 60, PIT-39 poz. 52.

3. W zeznaniu: PIT-28 poz. 127, PIT- 36 poz. 305, PIT-36L poz. 105, PIT-37 poz. 124, PIT-38 poz. 58 należy wpisać nazwę: ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego –0000116212: PIT-28 poz. 130, PIT- 36 poz. 306, PIT-36L poz. 106, PIT-37 poz. 125, PIT-38 poz. 59.

Jednocześnie, podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które będą miały wpływ na podział środków gromadzonych przez ZOSP RP. Określając jednostkę OSP której wpłata dotyczy podatnik, za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, przekazuje środki na rzecz podanej jednostki „OSP Zagajów”.

Wypełniając zeznanie: PIT-28 poz. 128, PIT- 36 poz. 307, PIT-36L poz. 107, PIT-37 poz. 126, PIT-38 poz. 60 należy wpisać: OSP Zagajów, 28-411 Michałów Zagajów 63, woj. Świętokrzyskie.

Powyższe informacje zostaną przez organ podatkowy, jako uszczegółowienie przekazanych kwot, przesłane ZOSP RP Zarząd Główny w Warszawie.