Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze Zagajów 2014

6 lipca, 2014
Czy to już tradycja że, co dwa lata odbywać się będą zawody strażackie  !!!    W dniu 6 lipca 2014 r. w Zagajowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.
W zawodach wzięło udział 19 drużyn pożarniczych, w tym 8 drużyn seniorów OSP, 2 KDP, oraz 9 MDP. Ogółem uczestniczyło 161 zawodników.
Prezes Gminny ZG ZOSP RP w Michałowie Mirosław Walasek – Wójt Gminy przyjął meldunek od dh Dariusza Żubra
 

Po przyjęciu meldunku Wójt Gminy Michałów Mirosław Walasek oficjalnie otworzył zawody witając zgromadzone jednostki, zaproszonych gości oraz publiczność.
Wypowiadając znaną sentencję „Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze uważam za otwarte” dał sygnał do rozpoczęcia rywalizacji. A rywalizacja mimo upału była zacięta.

Drużyny uczestniczące w zawodach zmierzyły się ze sobą w konkurencjach:
– musztra strażacka
– sztafeta pożarnicza 7 x 50m z przeszkodami,
– ćwiczenie bojowe.I konkurencją była Musztra Strażacka o puchar Wójta Gminy Michałów Mirosława Walaska.
Wyniki Musztry:
OSP z Tura Dolnego,
KDP z Sędowic,
MDP 12-15 lat chłopcy – Sędowice,
MDP 12-15 lat dziewczęta – Zagajówek,

Wyniki sztafety oraz ćwiczenia bojowego:
Seniorzy:

1. OSP Sędowice
2. OSP Zagajówek
3. OSP Michałów I
4. OSP Zagajów
5. OSP Michałów II
6. OSP Tur Górny, OSP Tur Dolny, OSP Góry – 3 drużyny uzyskały jednakowy czas.
KDP:
1. OSP Zagajów
2. OSP Sędowice
MDP 15-18
1. OSP Zagajówek

MDP 12-15 Dziewczęta
1. OSP Zagajówek
2. OSP Pawłowice

MDP 12-15 Chłopcy
1. OSP Wrocieryż
2. OSP Zagajów
3. OSP Tur Dolny
4. OSP Sędowice

Wręczenia pucharów, nagród i dyplomów dokonał Wójt Gminy Mirosław Walasek, w asyście Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie st. bryg. Władysława Węgrzynowicza, Komendanta Gminnego, starosty pińczowskiego Zbigniewa Kierkowskiego, oraz Naczelnika OSP Zagajów Dariusza Żubra.
Zawody sędziowali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie.
Komisja sędziowska:
st. bryg. Władysław Węgrzynowicz – sędzia główny
st. kpt. Piotr Wieniecki
mł. kpt. Paweł Obważanek
mł. kpt. Mateusz Tarka
st. sekc. Grzegorz Szmit
st. str. Magdalena Pustelnik
dh. Artur Oziębłowski