Wręczenie odznaczeń dla druhów OSP Zagajów

7 stycznia, 2024

W Pawłowicach, 17 grudnia odbyło się spotkanie zarządu gminnego gminy Michałów połączone już tradycyjnie z wigilią strażacką. To wydarzenie było okazją do podsumowania roku, wymiany życzeń oraz uroczystego wręczenia odznaczeń zasłużonym strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagajowie.

Podczas uroczystości, w obecności członków zarządu oraz zaproszonych gości, 4 druhów naszej jednostki zostało uhonorowanych za ich niezłomną służbę i poświęcenie. Rafał Kędzierski (z-ca naczelnika) otrzymał złoty medal za zasługi dla pożarnictwa. Szymon Kuc (wiceprezes-naczelnik) został odznaczony srebrnym medalem. Sylwia Wilk (członkini Komisji Rewizyjnej) otrzymała brązowy medal. Stanisław Jakubowski, został wyróżniony odznaką „strażak wzorowy”.

Spotkanie w Pawłowicach przebiegało w serdecznej i świątecznej atmosferze, a wręczenie odznaczeń było chwilą pełną emocji i dumy. To wydarzenie nie tylko uczciło zasłużonych strażaków, ale również umocniło ducha wspólnoty i przywiązania do tradycji strażackich.

Zarząd OSP Zagajów oraz cała społeczność lokalna składają serdeczne gratulacje odznaczonym druhom, życząc im dalszych sukcesów oraz bezpieczeństwa podczas pełnienia służby. Niech ten dzień zostanie zapamiętany jako wyraz szacunku i wdzięczności za każdy dzień poświęcony na rzecz bezpieczeństwa i pomocy innym.