ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

3 sierpnia, 2017

Dotyczy zapytania ofertowego na Rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Zagajowie”. Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Zagajowie informuje, iż w przeprowadzonym postępowaniu  wybrano do  realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:  PRO-BUD Budownictwo Sp. zo.o, Sp K, ul. Zakładowa 8, 26-052 Nowiny.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie robót budowlanych  objętych zamówieniem oraz długi okres gwarancji. Spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w  zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonej oceny ofert uzyskała maksymalną ilość punktów, którą stanowi suma liczby punktów uzyskanych w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert określonych zapytaniu ofertowym.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.: 1

Nazwa wykonawcy:     PRO-BUD Budownictwo Sp. zo.o, Sp K,

Adres wykonawcy:      ul. Zakładowa 8, 26-052 Nowiny.

Cena oferty brutto:         159 900,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 70

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 30

Łączna punktacja: 100

 

Lp.: 2

Nazwa wykonawcy:     Firma Handlowo-Usługowa „Maja”,,

Adres wykonawcy:      Słaboszów72, 32-218 Słaboszów.

Cena oferty brutto:         287 352,33 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 38,95

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 30

Łączna punktacja: 68,95

 

 

Prezes

Alita Żuber