Zebranie Walne 2016 r.

30 stycznia, 2016

Coś wyjątkowego było w tym zebraniu! Mundury galowe strażaków, karnawałowy wystrój sali, i znakomici goście! Ubiegły rok podsumowany na Walnym Zebraniu, które odbyło się 30.01.2016 r. w strażnicy OSP w Zagajowie.

Przychodząc ok. godziny 16.30 już można było zauważyć prezesową  OSP Zagajów Alitę Żuber, wiceprezesa Roberta Purtaka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Wojciecha Żuber, oraz naczelnika Rafała Kędzierskiego „zapinających na ostatni guzik”   przygotowania do zebrania oraz oczekujących na pozostałych członków naszej jednostki.Ale nie można zapomnieć o  krzątających się naszych druhnach  przygotowujące poczęstunek Katarzyna Zięba, Justyna Gruszka, Marzena Gruszka, Sylwia Wilk i Anetę Żuber.                       Zebranie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 17.00, tuż po przybyciu Mirosława Walaska, prezesa zarządu gminnego ZOSP RP, wójta gminy Michałów oraz Zbigniewa Kierkowskiego komendanta gminnego ZOSP RP, prezesa zarządu  Powiatowego ZOSP RP, Starostę Powiatu Pińczowskiego oraz Urszuli  Nowak, sekretarza gminnego ZOSP RP.

Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano Dariusza Żuber a protokolantem została Dorota Purtak. Następnie sprawozdania za ubiegły rok odczytali kolejno: wiceprezes Sylwia Wilk, sekretarz Komisji Rewizyjnej Marzena Gruszka, Katarzyna Zięba, oraz Justyna Gruszka.  Po odczytaniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium zarządowi OSP Zagajów, głos zabrał Mirosław Walasek, który nie stronił od pochwał dla naszej jednostki. Zbigniew Kierkowski zabrał głos po prezesie gminnym. „OSP Zagajów znajduje się na fali wznoszącej – powiedział komendant doceniając starania, zaangażowanie, wielki skład pracy strażaków w budowę marki naszej jednostki:)

Następnie został wybrany nowy zarząd w składzie:

Prezes                                       –    Alita Żuber

Wiceprezes – naczelnik           –    Rafał Kędzierski

Wiceprezes                               –    Robert Purtak

Z-ca Naczelnika                         –    Edward Strączkiewicz

Sekretarz                                   –    Katarzyna  Zięba

Skarbnik                                     –    Rafał Przeniosło

Gospodarz                                 –    Wojciech Żuber

Komisja Rewizyjna :

Przewodniczący                        –    Mirosław Wilk

Sekretarz                                   –    Sylwia Wilk

Członek                                      –    Michał Dębski

Delegatów na zjazd Zarządu Gminnego:

Prezes                                       –    Alita Żuber

Wiceprezes – naczelnik           –    Rafał Kędzierski

Wiceprezes                               –    Robert Purtak

Skarbnik                                     –    Rafał Przeniosło

Członek                                      –    Dariusz Żuber

Przedstawicieli do Zarządu Gminnego:

Wiceprezes – naczelnik           –    Rafał Kędzierski

Wiceprezes                               –    Robert Purtak

Członek                                      –    Dariusz Żuber

Zebranie zakończyło wspólne zdjęcie oraz krótki poczęstunek.