Zebranie Walne 2017 r.

18 lutego, 2017

Coś wyjątkowego było w tym zebraniu! Mundury galowe strażaków, karnawałowy wystrój sali, i znakomici goście! Ubiegły rok podsumowany na Walnym Zebraniu, które odbyło się 18.02.2017 r. w strażnicy OSP w Zagajowie.

Przychodząc ok. godziny 16.30 już można było zauważyć prezesową  OSP Zagajów Alitę Żuber, wiceprezesa Roberta Purtaka, naczelnika Rafała Kędzierskiego „zapinających na ostatni guzik”   przygotowania do zebrania oraz oczekujących na pozostałych członków naszej jednostki.Ale nie można zapomnieć o  krzątających się naszych druhnach  przygotowujące poczęstunek Katarzyna Zięba, Justyna Gruszka, Sylwia Wilk i Paulinę Żuber.                       Zebranie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 17.00, tuż po przybyciu Mirosława Walaska, prezesa zarządu gminnego ZOSP RP, wójta gminy Michałów, Zbigniewa Kierkowskiego prezesa zarządu  Powiatowego ZOSP RP, Starostę Powiatu Pińczowskiego, Włodzimierza Bartochę komendanta gminnego ZOSP RP, oraz Urszuli  Nowak, sekretarza gminnego ZOSP RP.

Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano Dariusza Żuber a protokolantem została Dorota Purtak. Następnie sprawozdania za ubiegły rok odczytali kolejno:  Sylwia Wilk, sekretarz Komisji Rewizyjnej, Katarzyna Zięba, Paulina Żuber oraz Robert Purtak.  Po odczytaniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium zarządowi OSP Zagajów, głos zabrał     Zbigniew Kierkowski następnie Mirosław Walasek, którzy nie stronili od pochwał dla naszej jednostki.

Zebranie zakończyło wspólne zdjęcie oraz krótki poczęstunek.