Ekozwroty na straży serca

Ekozwroty na straży serca to program wspierający Ochotnicze Straże Pożarne poprzez zbiórkę niewykorzystywanego sprzętu elektrycznego, odzieży, książek i innych artykułów. Celem jest poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez wyposażenie paczkomatów InPost w defibrylatory AED oraz edukacja ekologiczna społeczeństwa. Program realizowany jest we współpracy z Fundacją Odzyskaj Środowisko, InPost oraz Gecon, a środki zebrane w ramach akcji pomagają w realizacji zadań ratowniczych i edukacyjnych. OSP Zagajów wspiera akcję