Pierwszy Ratownik

Idea First Responder

Idea „First Responder” (z ang. pierwszy reagujący) opiera się na koncepcji szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia życia lub zdrowia jeszcze przed przybyciem profesjonalnych służb ratunkowych, takich jak pogotowie ratunkowe, straż pożarna czy policja. First Responders to osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy, które dzięki swoim umiejętnościom i wiedzy mogą zminimalizować skutki wypadków i nagłych zachorowań, stabilizować stan poszkodowanych i zapewnić im wsparcie do czasu przyjazdu specjalistów. Mogą to być zarówno profesjonaliści (np. strażacy, policjanci), jak i ochotnicy, którzy przeszli odpowiednie szkolenia.

Program Pierwszy Ratownik

Program „Pierwszy Ratownik” (1R) to polska inicjatywa wpisująca się w ideę First Responder. Jest to, tworzony przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, program skierowany do ochotników, którzy chcą nabyć lub poszerzyć swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Pierwszy Ratownik ma na celu stworzenie sieci osób gotowych do reagowania w sytuacjach kryzysowych, zanim na miejsce zdarzenia dotrą profesjonalne służby ratunkowe. Uczestnicy programu są wyposażeni w podstawową wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, a także uczą się, jak korzystać z dostępnych narzędzi i technologii (np. aplikacji mobilnych) do szybkiego lokalizowania i reagowania na zdarzenia w ich okolicy.

Program Pierwszy Ratownik jest otwarty dla wszystkich – niezależnie od wcześniejszego doświadczenia w dziedzinie ratownictwa. Stanowi to ogromną wartość dodaną, ponieważ każdy może stać się bohaterem w swojej lokalnej społeczności, ratując życie i zdrowie ludzi. Uczestnictwo w programie nie tylko zwiększa bezpieczeństwo publiczne, ale także buduje świadomość społeczną na temat znaczenia pierwszej pomocy i gotowości do pomocy innym.

Koordynatorzy programu

W ramach naszego zaangażowania w program Pierwszy Ratownik, z ogromną dumą informujemy, że dwaj nasi druhowie, członkowie jednostki OSP Zagajów, objęli role koordynacyjne, przyczyniając się do rozwoju i efektywności programu na szerszą skalę. Szymon Kuc (wiceprezes-naczelnik) został koordynatorem wojewódzkim, a Robert Purtak (prezes) pełni funkcję koordynatora powiatowego.