Apel w 103. rocznice odzyskania niepodległości

12 listopada, 2021

Pińczowcy strażacy uczcili 103. rocznicę odzyskania niepodległości. 11 listopada o godz. 12:00 zorganizowano uroczysty apel w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pińczowie. OSP Zagajów dostąpiło honoru reprezentowania jednostek OSP.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości Komendantowi Powiatowemu PSP w Pińczowie dokonano podniesienia flagi państwowej przy dźwiękach hymnu państwowego. Następnie Komendant Powiatowy PSP w Pińczowie – w swoim przemówieniu – podkreślił wagę Święta Niepodległości. 

W apelu udział wzięli również zaproszeni do uczestnictwa przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu pińczowskiego. OSP Zagajów reprezentowało struktury OSP z terenu powiatu pińczowskiego.

Apel zorganizowano z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego w związku z epidemią koronawirusa Sars-Cov2.