Historia

Od wieków straż pożarna zmaga się z żywiołem ognia, a nieodzownym elementem w tej walce jest działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, które wspierają Państwową Straż Pożarną. Do takich jednostek należy OSP w Zagajowie. Na przestrzeni lat OSP Zagajów uczestniczyła w dziesiątkach pożarów oraz miejscowych zagrożeń.

Założyciele

Myśl o założeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagajowie narodziła się pod koniec lat 40-tych ubiegłego stulecia, na co wskazują liczne podania ustne. Wówczas była to grupa mieszkańców Zagajowa, a wśród nich byli: Mieczysław Gruszka, Roman Strączkiewicz, Stanisław Pawlik, Stefan Lach, Józef Lach, która doprowadziła w 1959 r. do Zebrania Założycielskiego, na którym został przyjęty statut OSP oraz wybrano zarząd. Pod wnioskiem o rejestrację straży podpisali się następujący mieszkańcy Zagajowa: Józef Lach, Stanisław Lach, Władysław Gruszka, Władysław Rogóż, Julian Karwat, Józef Dzierżak, Józef Rosik, Stanisław Strączek, Józef Krzych, Stanisław Gołebski, Stanisław Jobczyk, Bogdan Serwatka, Władysław Strączkiewicz, Stanisław Strączkiewicz, Julian Jędrszczyk, Rajmund Kędzierski.

Najstarsi ze strażaków OSP Zagajów. Od lewej: Jan Toboła, Stanisław Młyńczak, Edward Gruszka, Stanisław Strączek, Władysław Gruszka, Władysław Strączkiewicz, Józef Lach, Julian Karwat, Julian Jędrszczyk, Stanisław Strączkiewicz.

Mała galeria zdjęć

Strażnica, czyli budujemy dom

Dnia 17 kwietnia 1960 r. został zakupiony plac pod budowę strażnicy za 3200 zł od Stanisława i Marii Modelskich oraz Stanisława i Tekli Safianów. Nieco rok później, bo 23 maja 1961 mieszkańcy Zagajowa powołali Komisję Budowy Świetlicy Gromadzkiej i Remizy Strażackiej, w skład tej komisji weszli:

 • Wyrozumski Stanisław
 • Strączkiewicz Stanisław
 • Jędrszczyk Julian
 • Rosik Józef
 • Jobczyk Władysław
 • Karwat Julian
 • Gruszka Mieczysław

Nowo powstała grupa miała koordynować działania na rzecz budowy strażnicy. W tym samym roku (1961) zostają wydzierżawione tzw. ,,glinianki” na dziesięć lat, a czynsz dzierżawny miał być przekazany na budowę remizy. 22 lutego 1964 r. zakupiono 100 m3 kamienia budowlanego za sumę 1500 zł (pieniądze miały pochodzić ze sprzedaży kół od beczkowozu) od Tadeusza Mrozika, który jeszcze nie raz zasłużył się dla OSP Zagajów, np.  10 kwietnia 1965 r. wynajął on swój dom mieszkalny wraz z placem na okres trzech lat na tymczasową siedzibę naszej jednostki.

W między czasie członkowie OSP Zagajów bezskutecznie starają się o pozwolenie na budowę. Na Walnym Zebraniu z dnia 13 lutego 1966 roku podejmują decyzje o wymianie niszczejącego od paru lat kamienia budowlanego na cegłę lub inne materiały, wymiana ta miała być dokonana z Gromadzką Radą Narodową (ówczesny odpowiednik urzędu gminy).

1969 r. wreszcie rozpoczyna się budowa strażnicy, która trwa do 1971 r. i od tego właśnie roku mieszkańcy Zagajowa mogą się cieszyć publicznym budynkiem służącym ich potrzebom,a strażacy siedzibą.

W strażnicy odbywały się spotkania wiejskie a także słynne w całej okolicy zabawy taneczne.

Przez wiele lat mieszkańcy Zagajowa i okolicy korzystali z tego budynku w różny sposób i okolicznościach. Co doprowadziło  do częściowej dewastacji pod koniec lat 90 XX w. Od 2006 r. prowadzimy nieustające prace remontowe i rozwojowe. Strażnica przeszła generalny remont (w tym nowe podzki, wykończenie ścian, kominik wraz z pracami termomodernizacyjnymi), zostało wykończone poddasze i została rozbudowana o drugi garaż wraz z pomieszczeniami socialnymi. Więcej o tych pracach w dalszej cześci artykułu.

W historii naszej jednostki z XX w. na uwagę zasługuje postać Juliana Jędrszczyka  sprawującego najwyższe stanowisko w OSP Zagajów ponad 10 lat.

Julian Jędrszczyk
Julian Jędrszczyk

Przekazanie pałeczki, czyli żmudna praca u podstaw

20 lutego 2000 r. na zebraniu sprawozdawczym druh prezes Józef Lach zrezygnował z pełnionej funkcji, zostając honorywm Prezesem OSP Zagajów. Prezesem został Stanisław Bochenek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Michałowie i OSP, Sołtys, delegat do Izby Rolniczej w Kielcach

Zarząd (2001-2006):

 • Prezes – Bochenek Stanisław
 • Wiceprezes-Naczelnik – Strączkiewicz Edward
 • Wiceprezes – Młyńczak Stanisław
 • Z-ca Naczelnika – Młyńczak Marcin
 • Sekretarz – Młyńczak Andrzej
 • Skarbnik – Strączkiewicz Andrzej
 • Gospodarz – Józef Zięba

Komisja rewizyjna (2001-2006):

 • Strączkiewicz Wiesław
 • Żak Sławomir
 • Jakubowski Zbigniew

Mechanik – Dariusz Żuber

Pod koniec lat 90. a także na początku XXI wieku nasza jednostka borykała się szeregiem problemów. Na szczęście po latach kryzysu nastąpiło przebudzenie. Młode pokolenie, nowa krew i zapał zmieniły naszą jednostkę. W 2004 r. ustępujący zarząd nieformalnie przekazał ster Dariuszowi Żubrowi (Prezes) oraz Szymonowi Kuc (Naczelnik). Walne Zebranie podczas kampanii sprawozdawczo-wyborczej z 2006 r. zatwierdziło ten wybór. Do zarządu dołączył wtedy Robert Purtak jako wiceprezes, Marcin Mroczek jako Sekretarz. Ustępujący prezes, Stanisław Bochenek, objął wtedy funkcję skarbnika.

Zarząd (2006-2011)

 • Prezes – Dariusz Żuber
 • Wiceprezes-Naczelnik – Szymon Kuc
 • Wiceprezes – Robert Purtak
 • Wiceprezes – Edward Strączkiewicz
 • Sekretarz – Marcin Mroczek
 • Skarbnik – Stanisław Bochenek
 • Gospodarz – Józef Zięba

Członkowie aktywni: Rafał Żuber, Rafał Przeniosło, Mirosław Wilk, Mirosław Mierzwiński, Tomasz Sobczyk, Andrzej Pruś,Wiesław Zięba, Zbigniew Sosiński, Rafał Kędzierski, Zbigniew Jakubowski, Robert Chabiński, Mariusz Zięba Wojciech Żuber,  Grzegorz Jobczyk, Łukasz Stanek,  Alita Żuber,  Rafał Bochenek.

W 2005 r., z inicjatywy Dariusza Żubra, powstaje w naszej jednostce pierwsza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

We wrześniu 2008 r. roku doszło do porozumienia między gminami Łaziska Górne a gminą Michałów, czego efektem było przekazanie samochodu strażackiego marki Żuk A-15 naszej jednostce. Samochód bezpłatnie przekazała OSP Łaziska Górne, woj. śląskie.

W 2008 r. powstaje strona internetowa naszej jednostki.

W 2009 r. odbyły się obchody 60-lecia istnienia jednostki.

W 2010 r. nasze MDP zdobyło 3. miejsce w zawodach wojewódzkich, które odbyły się w stopnicy.

Za tą ciężką pracę na rzecz tutejszej społeczności mieszkańcy ufundowali sztandar.Na którym widnieje Napis BOGU NA CHWAŁĘ LUDZIOM NA POŻYTEK Sztandar, z którym uczestniczymy na wszystkich uroczystościach: Kościelnych, Państwowych i Gminnych.

2011 r. uczestniczymy w akcji powodziowej w Sandomierzu.

Kobiety, Samochody i Puchary

Kampania sprawozdowczo-wyborczej z 2011 r. była kobietą, ponieważ do tej pory żadna konbieta nie pełniła funkcji członka zarządu. Prezesem zarządu naszej jednostki została wybrana Alita Żuber, tym samym zostaje pierwszą kobietą na tym stanowisku (i na czas pisania tego artykułu jedyną). Do zarządu weszła także Katarzyna Gruszka. Marzena Gruszka została powołana na sekretarza Komisji Rewizyjnej. Alita została także wybrana na drugą kadencję w 2016 r.

DSC_0544

Kobiecy zarząd to nie jedyny wyróżnik tego okresu, bowiem w 2014 r. po latach zabiegów uzyskujemy Lekki Samachód Gaśniczo-Ratowniczy marki Ford Transit. W 2012 r. pierwszy raz zostajemy gospodarzem zawodów pożarniczych. W 2018 r. podczas gminnych zawodów sportowo-pożarniczych pierwszy raz w historii seniorska drużyna zajmuje I miejsce i uzyskuje pewny awans na zawody powiatowej. Podium przypadało nam w udziale wielokrotnie, jednak dopiero w 2018 r. wygraliśmy zawody. Więcej na temat osiągnięć naszej jednostki w sekcji „Osiągnięcia” poniżej.

W drugim dziesięcioleciu XXI w. została także zakupiona działka obok strażnicy a także zostaje rozbudowana remiza o drugi garaż i inne pomieszczenia.

W przekształceniu z działki ornej na boisko sportowe pomagali mieszkańcy!!!.

 • niwelowanie
 • równanie
 • bronowanie
 • zbieranie kamieni
 • sianie trawy
 • zespawanie i wkopanie bramek
 • podlewanie

Wielkie otwarcie. Mecz młodzi przeciw dorosłym.

Zarząd (2011-2016): 

 • Prezes – Alita Żuber
 • Wiceprezes- Naczelnik – Rafał Kędzierski
 • Wiceprezes – Robert Purtak
 • Wiceprezes – Edward Strączkiewicz
 • Sekretarz – Katarzyna Gruszka
 • Skarbnik – Andrzej Pruś
 • Gospodarz – Mirosław Wilk

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – Wojciech Żuber
 • Sekretarz – Katarzyna Gruszka
 • Członek – Michał Dębski

Członkowie aktywni: Rafał Żuber, Rafał Przeniosło, Michał Dębski, Mirosław Mierzwiński, Tomasz Sobczyk, Marzena Gruszka,Wiesław Zięba, Zbigniew Sosiński, Rafał Kędzierski, Zbigniew Jakubowski, Robert Chabiński, Mariusz Zięba Wojciech Żuber,  Grzegorz Jobczyk, Łukasz Stanek, Rafał Bochenek

 Zarząd (2016-2021): 

 • Prezes – Alita Żuber
 • Wiceprezes – naczelnik – Rafał Kędzierski
 • Wiceprezes – Robert Purtak
 • Z-ca Naczelnika – Edward Strączkiewicz
 • Sekretarz – Katarzyna Zięba
 • Skarbnik – Rafał Przeniosło
 • Gospodarz – Wojciech Żuber

Komisja Rewizyjna :

 • Przewodniczący – Mirosław Wilk
 • Sekretarz – Sylwia Wilk
 • Członek – Michał Dębski

Delegatów na zjazd Zarządu Gminnego:

 • Prezes – Alita Żuber
 • Wiceprezes – naczelnik – Rafał Kędzierski
 • Wiceprezes  – Robert Purtak
 • Skarbnik – Rafał Przeniosło
 • Członek – Dariusz Żuber

Przedstawicieli do Zarządu Gminnego:

 • Wiceprezes – naczelnik – Rafał Kędzierski
 • Wiceprezes – Robert Purtak
 • Członek – Dariusz Żuber

Lata Dwudzieste

Początek lat dwudziestych to szalejąca pandemia Covid-19 a także rosyjska agresja militarna na Ukrainę na początku 2022 r. Te dwa kataklizmy były osią wielu naszych aktywności, np. akcja informacyjna o szczepieniach przeciw koronawirusowi na terenie gminy Michałów czy też pomoc w organizowaniu punktu pomocowego dla uchodźców w Pińczowie i naszej strażnicy.

Pandemia wpływa także na kampanię sprawozdawczo-wyborczą, która w 2021 r. odbywa się wyjątkowo późno, bo jesienią. Prezesem zostaje wybrany wieloletni wiceprezes OSP Zagajów Robert Purtak, na stanowisko naczelnika wraca Szymon Kuc po powrocie z emigracji zagranicznej.

Zarząd (2021-2026)

 • Prezes – Robert Purtak
 • Wiceprezes – naczelnik – Szymon Kuc
 • Z-ca Naczelnika – Rafał Kędzierski
 • Wiceprezes – Dariusz Żuber
 • Wiceprezes – Edward Strączkiewicz
 • Sekretarz – Marzena Zięba
 • Skarbnik – Andrzej Sowa
 • Gospodarz – Wojciech Żuber
 • Członek zarządu – Michał Wilk

Komisja Rewizyjna :

 • Przewodniczący –  Michał Dębski
 • Sekretarz  –  Mirosław Wilk
 • Członek  –    Sylwia Wilk

Delegatów na zjazd Zarządu Gminnego:

 • Przewodniczący K.R.  –    Michał Dębski
 • Z-ca Naczelnika –    Rafał Kędzierski
 • Skarbnik  –    Andrzej Sowa
 • Gospodarz  –    Wojciech Żuber
 • Sekretarz K.R.  –    Mirosław Wilk

Przedstawicieli do Zarządu Gminnego:

 • Prezes –  Robert Purtak
 • Wiceprezes – Dariusz Żuber
 • Wiceprezes – Edward Strączkiewicz

Członkowie czynni: Rafał Żuber,  Mirosław Mierzwiński, Tomasz Sobczyk, Marzena Gruszka,Wiesław Zięba, Zbigniew SosińskiZbigniew Jakubowski, Robert Chabiński, Mariusz Zięba, Grzegorz Jobczyk, Łukasz Stanek, Stanisław Jakubowski, Michał Sosiński, Kamil Mierzwiński, Patryk Żuber, Michał Sosiński, Michał Żuber, Justyna Gruszka, Grzegorz Kuc, Andrzej Sowa, Dariusz Żuber.

Osiągnięcia

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców powstała – 2005r

W debiucie zajęli przedostatnie miejsce za zawodach Gminnych. Rok później na podobnych zawodach zajęli I miejsce. Na zawodach Powiatowych w 2007 zajęli I miejsce i awansowali do zawodów Wojewódzkich 2008 zajmując 10 a dziewczęta 6 miejsce.  W 2009 obronili tytuł mistrza Powiatu.

 Skład drużyny:

Michał Lach Kamil Mierzwiński Mateusz Sosiński Damian Wilk Michał Żuber Patryk Żuber Marcin Zięba Damian Kowalski  Karol Mitręga.

05.09.2010

Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze III miejsce – takie miejsce zajęli chłopcy MDP z Zagajowa na wojewódzkich zawodach sportowo – pożarniczych, które w tym roku odbyły się w Stopnicy.
Jest to największy sukces nie tylko tej drużyny, ale i całej jednostki w całej jej ponad 60 -letniej historii. Start zawodów przewidziany był wstępnie na 9.00, jedna z powodu panujących warunków  atmosferycznych ( ulewny deszcz) komisja sędziowska w trosce o zdrowie młodych zawodników postanowiła przesunąć godzinę rozpoczęcia zawodów na godzinę 10.40. Zaczęło się oficjalną zbiórką wszystkich startujących drużyn, przemówieniami organizatorów i zaproszonych gości m.in. Marszałka Sejmiku Województwa Adama Jarubasa  i Prezesa Wojewódzkiego Oddziału ZOSP RP Mirosława Pawlaka. Wszystko o odbyło się w sali gimnastycznej stopnickiego gimnazjum. Komisja sędziowska z uwagi na niepoprawiające się warunki pogodowe postanowiła dodatkowo, że odbędzie się tylko jedna konkurencja, a mianowicie bieg sztafetowy z wyłączeniem pierwszej przeszkody jaką jest drabina. Po zbiórce wszystkie drużyny i ich opiekunowie przenieśli się na stadion
tuż obok, gdzie na nowej tartanowej bieżni, wszystkie startujące drużyny miały wykazać się swoją sprawnością . Chłopcy z MDP OSP Zagajów uzyskali czas 68 sekund co wystarczyło na ostatni stopień podium:) Naszą drużynę zdołały wyprzedzić tylko o MDP OSP Nowy Korczyn (I miejsce) oraz MDP OSP z Włoszczowy (II miejsce). Nasi chłopcy spisali się znakomicie, wszystkie za dania wykonując wzorowo.

Brązowa drużyna:                                                                                                                                              Karol Mitręga, Mateusz Sosiński, Łukasz Głombiński, Damian Wilk, stoją od lewej Kamil Mierzwiński, Patryk Żuber, Michał Lach, Michał Żuber, Michał Karbowniczek, Dariusz Żuber ( kierownik,  trener  i Prezes ), Robert Purtak (kierowca,  trener i Wiceprezes ).

ZAGAJÓW 2012

Marzenie częściowo się spełniło ” PUDŁO” II miejsce.

Skład drużyny: Rafał Kędzierski, Rafał Żuber, Michał Żuber, Michał Karbowniczek, Damian Wilk, Kamil Mierzwiński, Grzegorz Kuc, Michał Dębski. 

  ZAGAJÓW 2017

Było już tak blisko

W punktacji ilość punktów identyczna, ale gorsza bojówka

w ostateczności II miejsce.

Skład drużyny:

 1. Michał Kędzierski – dowódca,
 2. Michał Żuber – mechanik,
 3. Kuba Przeniosło – łącznik
 4. Mateusz Pasternak– rozdzielaczowy
 5. Dawid Żuber – pomocnik I rota,
 6. Tomasz Jędrszczyk – przodownik I rota,
 7. Bartek Mierzwiński – pomocnik II rota,
 8. Mateusz Sosiński – przodownik II rota,

Sprzęt

Samochód strażacki to sprzęt, który nie zajmował miejsca w garażu remizy OSP Zagajów, aż do 8 października 2008, kiedy to otrzymaliśmy od jednostki OSP Łaziska Górne, woj. śląskie, samochód strażacki marki Żuk A-15. We wrześniu 2008 roku doszło do porozumienia między gminami Łaziska Górne a gminą Michałów, czego efektem jest właśnie nasz pojazd, przekazany nieodpłatnie dla naszej jednostki OSP. Jesteśmy także wyposażeni w motopompę M 800. Wśród inwentarza można znaleźć także (oprócz podstawowego wyposażenia), strażackie białe kruki: motopompę M 400 polonia (zakupiona w 1964), syrenę ręczną (nabyta w 1964) i pompę ręczną wraz z kompletem węży.

Dzień 19.10.2014 r. przejdzie do wieloletniej, bogatej historii OSP w Zagajowie jako ważna data. Właśnie w tym dniu, przy pięknej słonecznej pogodzie w jednostce odbyła się doniosła uroczystość poświęcenia i przekazania na jej wyposażenie nowo zakupionego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Ford.
Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dh. Dariusza Żubera Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach, a jednocześnie Poseł na Sejm dh. Mirosław Pawlak. Z kolei przy dźwiękach hymnu Narodowego  poczet flagowy  w składzie:  Michał Dębski, Kamil Mierzwiński i Damian Wilk dokonali wciągnięcia flagi państwowej na maszt. Kompanię honorową stanowił pododdział druhów strażaków   i członków młodzieżowych drużyn pożarniczych z OSP Zagajowie wraz z pocztem sztandarowym w składzie: Robert Chabiński, Rafał Przeniosło i Mirosław Mierzwiński.                       Dowódcą uroczystości był dh Dariusz Żuber.
Wstępnego zagajenia i powitania zaproszonych gości dokonał Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Michałowie Wójt Gminy Michałów Mirosław Walasek. Znamienitymi gośćmi uroczystości byli:

 • Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach, a jednocześnie Poseł na Sejm dh. Mirosław Pawlak.
 • Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Pińczowie, a jednocześnie Starosta Pińczowski dh. Zbigniew Kierkowski.
 • proboszcz Parafii Wrocieryż Kapelan Strażaków – ksiądz Adam Kornalski,
 • proboszcz Parafii Michałów – ksiądz Jerzy Piwowarczyk,
 • proboszcz Parafii Góry – ksiądz Bogdan Szymkiewicz,
 • przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie st. kpt. mgr Piotr Wieniecki
 • Dyrektor Stadniny Koni w Michałowie Jerzy Białobok
 • Radni Gminy w Michałowie
 • Prezesi i Naczelnicy OSP z terenu Gminy Michałów

Po powitaniu zaproszonych gości i druhów strażaków z OSP Zagajów  dh Dorota Purtak         w swym wystąpieniu przedstawiła bogatą historię jednostki.
Całkowity koszt nowo zakupionego pojazdu wyniósł: 123.500 zł i sfinansowany został ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Gminy Michałów oraz Sponsorów i Mieszkańców Zagajowa.
Kolejnym ważnym punktem uroczystości był moment ceremonii uroczystego poświęcenia samochodu. W swej wypowiedzi przekazał życzenia druhom strażakom, by nowy pojazd szczęśliwie, z Bożą opieką dowoził ich na miejsce akcji i z powrotem, dokonał tego Kapelan Adam Kornalski w asyście proboszczów Jerzego Piwowarczyka, Bogdana Szymkiewicza oraz dh. Prezes Alita Żuber
Następnym ważnym punktem uroczystości był moment przekazania na wyposażenie jednostki nowego pojazdu pożarniczego. Przekazania kluczyków pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego dokonali Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach,            a jednocześnie Poseł na Sejm dh. Mirosław Pawlak, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Michałowie Wójt Gminy Michałów Mirosław Walasek oraz Prezes OSP Zagajów Alita Żuber
wiceprezesowi /Naczelnikowi/ OSP Zagajów dh. Rafałowi Kędzierskiemu następnie dh. Rafał Kędzierski przekazał dh Robertowi Purtak kierowcy OSP.
Matką chrzestną była Maria Jobczyk opiekunem był Ryszard Białczyk, którzy to nadali Imię    „BŁYSKAWICA”
Wdzięczność dla zwierzchnich władz straży pożarnej, samorządu terytorialnego, sponsorów oraz wszystkich zebranych osób za ogromną życzliwość i sympatię kierowaną w różnej postaci dla tutejszej organizacji strażackiej wręczyła dh Prezes Alita Żuber oraz Sekretarz OSP Katarzyna Gruszka. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy       w swych wystąpieniach wysoko ocenili dotychczasową działalność OSP Zagajów, jej szczególne osiągnięcia w działalności statutowej, a także wypracowany przez wiele pokoleń druhów obecny wizerunek jednostki. Życzyli dalszych sukcesów w niełatwej, społecznej służbie oraz zrealizowania ambitnych planów na przyszłość.
Ostatnim akcentem tej doniosłej uroczystości, której spikerem był Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Pińczowie, a jednocześnie Starosta Pińczowski dh. Zbigniew Kierkowski, który zaprosił na poczęstunek.