Deklaracja Dostępności

Ochotnicza Straż Pożarna w Zagajowie zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej osp.zagajow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2010.01.01. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021.11.22.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.11.22. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.11.22.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do naszego administratora: osp@zagajow.pl

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.