Boże Ciało 2015

4 czerwca, 2015

Chorągwie, sztandary, kwiaty, dzieci komunijne w uroczystych białych strojach, uroczyście ubrani ludzie, ksiądz pod baldachimem trzymający monstrancje i oczywiście strażacy z OSP Zagajów Tak obchodzono  Bożego Ciała w Górach Pińczowskich. Naszą Jednostkę  reprezentowali: Wojciech Żuber, Robert Purtak, Rafał Żuber , Mirosław Mierzwiński, Mirosław Wilk, Tomasz Sobczyk, oraz Michał Dębski.

Msza z procesją odbyła się o godzinie 12.00, na której obecne był  poczet sztandarowy z OSP Zagajów.  Za naszym pocztem sztandarowym stali z równym szeregu pozostali strażacy. Gdy zaczęła się procesja, każdy ze strażaków przejął wcześniej przypisaną sobie funkcję, a mianowicie 4 strażaków obstawiło baldachim, trzech poszło w poczcie sztandarowych. W tym roku procesja była aż pod remizę strażacką.  (Zdjęcia z uroczystości w zakładce „Galeria”). Każdy z nas wywiązał się ze swojej funkcji.            Następny raz za rok !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!