Boże Ciało 2018

31 maja, 2018

Chorągwie, sztandary, kwiaty, dzieci komunijne w uroczystych białych strojach, uroczyście ubrani ludzie, ksiądz trzymający monstrancje i oczywiście strażacy z OSP Zagajów Tak obchodzono Bożego Ciała w Górach Pińczowskich. Naszą Jednostkę reprezentowali: Robert Purtak,   Michał Żuber,  Tomasz Sobczyk oraz Dariusz Żuber.

Msza z procesją odbyła się o godzinie 12.00, na której obecne był poczet sztandarowy z OSP Zagajów. i OSP Góry. Gdy zaczęła się procesja, każdy ze strażaków przejął wcześniej przypisaną sobie funkcję, a mianowicie 4 strażaków obstawiło baldachim, jeden niósł  sztandar. Samochód z Zagajowa oczywiście na czele procesji na sygnałach świetlnych. Tradycyjnie procesja była aż pod remizę strażacką. Każdy nas wywiązał się ze swojej funkcji. Następny raz za rok !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!