Boże Ciało 2019

20 czerwca, 2019

Chorągwie, sztandary, kwiaty, dzieci komunijne w uroczystych białych strojach, uroczyście ubrani ludzie, ksiądz trzymający monstrancje i oczywiście strażacy z OSP Zagajów Tak obchodzono Bożego Ciała w Górach Pińczowskich.

Msza z procesją odbyła się o godzinie 12.00, na której obecne był poczet sztandarowy z OSP Zagajów, OSP Góry i OSP Tomaszów . Gdy zaczęła się procesja, każdy ze strażaków przejął wcześniej przypisaną sobie funkcję, a mianowicie 4 strażaków obstawiło baldachim. Samochód z Zagajowa oczywiście na czele procesji na sygnałach świetlnych. Tradycyjnie procesja była aż pod remizę strażacką. Każdy nas wywiązał się ze swojej funkcji. Następny raz za rok.