Druhowie z Ukrainy otrzymają od nas sprzęt

27 lutego, 2022

Na apel Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, nasza jednostka przyłączyła się do akcji pomocy druhom z Ukrainy. Druhom z Ukrainy przekazaliśmy między innymi węże tłoczne, hełm a także buty i rękawice specjalne.