JOT OSP

Jednostka operacyjno-techniczna Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagajowie (JOT) to powołany spośród członków czynnych pododdział strażaków-ratowników przeznaczony do działań ratowniczych.

W JOT OSP Zagajów działa 20 wyszkolonych strażaków-ratowników a w tym 7 kierowców, 6 dowódców oraz 8 z kwalifikowaną pierwszą pomocą (KPP). Strażacy-ratownicy OSP Zagajów ciągle doskonalą swoje umiejętność na kursach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Szkolenia odbywają się średnio raz na kwartał.