Dzień strażaka 2013

4 maja, 2013

 „DZIEŃ STRAŻAKA”

4 Maja 2013 roku w Michałowie spotkali się strażacy z Gminy Michałów na uroczystym apelu z okazji Dnia Strażaka. Zgodnie z tradycją uroczystość rozpoczęła  Mszą Św.w Kościele Parafialnym   w Michałowie w intencji strażaków, celebrowaną przez ks. Jerzego Piwowarczyka.

Licznie przybyłych na uroczystość strażaków,  oraz zaproszonych gości powitał Prezes OZG ZOSP RP w Michałowie druh Mirosław Walasek,  a wśród nich Wiceprezesa OZW ZOSP RP w Kielcach Ireneusza Żaka, Prezesa OZP  ZOSP RP w Pińczowie Zbigniewa Kierkowskiego, Wiceprezesa Powiatowej Komisji ds. Młodzieży Kultury i Sportu Dariusza Żubra, Przewodniczącego  Rady Gminy   w Michałowie Zygmunta Mikę i Przewodniczącego  Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Budżetu i Finansów Jarosława Wleciała

W przemówieniach mówcy wypowiedzieli wiele ciepłych słów i życzeń pod adresem druhów, a następnie najbardziej aktywnych uhonorowano licznymi medalami.

Byli to następujący druhowie i druhny z naszej jednostki:

Złoty Medal  „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

Rafał Przeniosło

Srebrny Medal  „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

Mirosław Mierzwiński

Mirosław Wilk

Andrzej Pruś

Tomasz Sobczyk

Brązowy Medal  „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

Łukasz Stanek

Odznakę  „Strażak Wzorowy”:

Sylwia Wilk

Marzena Gruszka

Michał Karbowniczek

Adam Żak