Instalacja fotowoltaiczna

29 września, 2017

Na budynku OSP została zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 3kw. Jest to pierwsza instalacja na budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałów.

Zakończył się pierwszy etap modernizacji świetlicy w Zagajowie.  29 września 2017r została zamontowana instalacja fotowoltaiczna na budynku świetlicy w Zagajowie.  Realizacja tego zadania mogła być zrealizowana dzięki uzyskanemu dofinansowaniu  w Lokalnej Grupie Działania Ponidzie w wysokości  100% przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zagajowie.

Zadanie jest częścią projektu „ Rozbudowa Budynku Świetlicy Wiejskiej w Zagajowie oraz montaż instalacji fotowoltaicznej” realizowanego na podstawie  umowy zawartej pomiędzy OSP w Zagajowie a Województwem Świętokrzyskim  00182-6935-UM1310386/17. Operacja realizowana  w ramach współdziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 .