Strażacy i Mikołaj odwiedzali dzieci

5 grudnia, 2021

Mikołaj wraz z OSP Zagajów obdarowali dzisiaj prezentami dzieci.

My Ochotnicza Straż Pożarna w Zagajowie, Biblioteka Publiczna w Michałowie oraz OSP Michałów pomagaliśmy Mikołajowi dostrzeć bezpiecznie do grzecznych dzieci z gminy Michałów.

Odzwiedziliśmy: Zagajów, Góry, Wechadłów, Sędowice, Zawale Niegosławskie, Tur Górny, Tur Piaski, Tur Dolny.