Naczelnik z naszej jednostki ukończył 2 ważne kursy

2 kwietnia, 2023

Naczelnik naszej jednostki, Szymon Kuc, ukończył dwa ważne kursy, które pozwolą na jeszcze skuteczniejsze kierowanie działaniami ratowniczymi. Kurs kierowania działaniem ratowniczym oraz kurs dla naczelników OSP to szkolenia, które zapewniają potrzebną wiedzę i umiejętności dla skutecznego zarządzania działaniami ratowniczymi.

Kurs kierowania działaniem ratowniczym obejmuje zagadnienia związane z planowaniem, koordynowaniem i kierowaniem działań ratowniczych na miejscu zdarzenia. Uczestnicy kursu poznają różne metody zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz techniki kierowania zespołem ratowniczym.

Natomiast kurs dla naczelników OSP to szkolenie, które ma na celu przygotowanie do efektywnego zarządzania jednostką OSP. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat organizacji struktur OSP, prawa i procedur dotyczących jednostek OSP, a także poznają sposoby planowania działań ratowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi.

Obydwa kursy odbywały się systemem weekendowym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie w marcu i kwietniu br.