Odbiór Nowego Samochodu.

11 października, 2014

11 październik 2014r godzina 7 00 mglisty poranek.   Wyjeżdżamy       do Częstochowy po nowy samochód w składzie: Wójt Gminy Mirosław Walasek, P.O. sekretarza  ZG ZOSP RP Przemysław Herzyk, Prezes Alita Żuber, V-ce Prezes Robert Purtak, Skarbnik Rafał Przeniosło, Naczelnik Rafał Kędzierski, Sekretarz Katarzyna Gruszka  V-ce Naczelnik Edward Strączkiewicz i Dariusz Żuber.

W Częstochowie spotkaliśmy się z pielgrzymką z naszej  Parafi  na mszy św. na Jasnej Górze o godzinie 11 00 a nastąpiło to przy pomocy Opatrzności Bożej ( nasz wyjazd był planowany dużo wcześniej niż pielgrzymka).