Podsumowano, rozliczono, i zaplanowano!

30 stycznia, 2010

Coś wyjątkowego było w tym zebraniu! Mundury galowe strażaków, karnawałowy wystrój sali, i znakomici goście! Ubiegły rok podsumowany na Walnym Zebraniu, które odbyło się 30.01.2010 r. w strażnicy OSP w Zagajowie.

Przychodząc ok. godziny 17.30 już można było zauważyć prezesa OSP Zagajów Dariusza Żubra, wiceprezesa Roberta Purtaka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Mirosława Wilka, oraz naczelnika Szymona Kuca „zapinających na ostatni guzik” przygotowania do zebrania oraz oczekujacych na pozostałych członków naszej jednostki. Przy oknach sali zostały ułożone wszystkie sprzęty jakie zostały zakupione w ubiegłym roku, a nie było tego mało. Zebranie rozpoczęło sie punktualnie o godznie 18.00, tuz po przybyciu Stanisława Szewczyka, prezesa gminnego OSP, wójta gminy Michałów oraz Zbigniewa Kierkowskiego komendanta gminnego OSP i przewodniczącego Rady Powiatu oraz Urszuli Węgrzynowicz, sekretarza gminnego OSP.

Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano Andrzeja Prusia a protokulantem został Rafał Kędzierski. Następnie sprawozdania za ubiegły rok odczytali kolejno: wiceprezes Edward Strączkiewicz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Wilk, prezes Dariusz Żuber, oraz wiceprezes Robert Purtak. Po odczytaniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium zarządowi OSP Zagajów, głos zabrał Stanislaw Szewczyk, który nie stronił od pochwał dla naszej jednostki. W czasie przemowy prezesa gminnego OSP na zebranie przybył Mirosław Pawlak, prezes wojewódzki OSP, poseł na sejm RP. Zbigniew Kierkowski zabrał głos po prezesie gminnym. „OSP Zagajów znajduje się na fali wznoszącej – powiedział komendant doceniając starania, zaangażowanie, wielki skład pracy strażaków w budowę marki naszej jednostki:)

Mirosław Pawlak podzielił sie swoimi refleksjami dotyczącymi naszej jednostki oraz ogólnej sytuacji Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, następnie w asyście Stanisława Szewczyka, Zbigniewa kiekowskiego oraz Dariusza Żubra, wręczył medale i odznaczenia strażakom, którzy nie mogli odebrać ich podczas 60-lecia OSP Zagajów, które odbyło się w sierpniu ubiegłego roku. Odznaczenia otrzymali: Zbigniew Jakubowski (brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa), Rafał Przeniosło (strażak wzorowy), Robert Purtak (strażak wzorowy), Mirosław Mierzwiński (strażak wzorowy), Tomasz Sobczyk (strażak wzorowy), Michał Dębski (strażak wzorowy) oraz listem gratulacyjnym został wyróżniony Wiesław Strączkiewicz.

Zebranie zakończyło wspólne zdjęcie oraz krótki poczęstunek.