Poświęcenie i przekazanie samochodu

19 października, 2014

Uroczystość poświęcenia i przekazania dla OSP Zagajów nowego samochodu pożarniczego.
Dzień 19.10.2014r. przejdzie do wieloletniej, bogatej historii OSP w Zagajowie jako ważna data. Właśnie w tym dniu, przy pięknej słonecznej pogodzie w jednostce odbyła się doniosła uroczystość poświęcenia i przekazania na jej wyposażenie nowo zakupionego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Ford.
Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dh. Dariusza Żubera Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach, a jednocześnie Poseł na Sejm dh. Mirosław Pawlak. Z kolei przy dźwiękach hymnu Narodowego  poczet flagowy                 w składzie:  Michał Dębski, Kamil Mierzwiński i Damian Wilk dokonali wciągnięcia flagi państwowej na maszt. Kompanię honorową stanowił pododdział druhów strażaków             i członków młodzieżowych drużyn pożarniczych z OSP Zagajowie wraz z pocztem sztandarowym w składzie: Robert Chabiński, Rafał Przeniosło i Mirosław Mierzwiński.  Dowódcą uroczystości był dh Dariusz Żuber.
Wstępnego zagajenia i powitania zaproszonych gości dokonał Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Michałowie Wójt Gminy Michałów Mirosław Walasek. Znamienitymi gośćmi uroczystości byli:

  • Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach, a jednocześnie Poseł na Sejm dh. Mirosław Pawlak.
  • Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Pińczowie, a jednocześnie Starosta Pińczowski dh. Zbigniew Kierkowski.
  • proboszcz Parafii Wrocieryż Kapelan Strażaków – ksiądz Adam Kornalski,
  • proboszcz Parafii Michałów – ksiądz Jerzy Piwowarczyk,
  • proboszcz Parafii Góry – ksiądz Bogdan Szymkiewicz,
  • przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie st. kpt. mgr Piotr Wieniecki
  • Dyrektor Stadniny Koni w Michałowie Jerzy Białobok
  • Radni Gminy w Michałowie
  • Prezesi i Naczelnicy OSP z terenu Gminy Michałów

Po powitaniu zaproszonych gości i druhów strażaków z OSP Zagajów  dh Dorota Purtak    w swym wystąpieniu przedstawiła bogatą historię jednostki.
Całkowity koszt nowo zakupionego pojazdu wyniósł: 123.500 zł i sfinansowany został ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Gminy Michałów oraz Sponsorów i Mieszkańców Zagajowa.
Kolejnym ważnym punktem uroczystości był moment ceremonii uroczystego poświęcenia samochodu. W swej wypowiedzi przekazał życzenia druhom strażakom, by nowy pojazd szczęśliwie, z Bożą opieką dowoził ich na miejsce akcji i z powrotem, dokonał tego Kapelan Adam Kornalski w asyście proboszczów Jerzego Piwowarczyka, Bogdana Szymkiewicza oraz dh. Prezes Alita Żuber
Następnym ważnym punktem uroczystości był moment przekazania na wyposażenie jednostki nowego pojazdu pożarniczego. Przekazania kluczyków pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego dokonali Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach,            a jednocześnie Poseł na Sejm dh. Mirosław Pawlak, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Michałowie Wójt Gminy Michałów Mirosław Walasek oraz Prezes OSP Zagajów Alita Żuber
wiceprezesowi /Naczelnikowi/ OSP Zagajów dh. Rafałowi Kędzierskiemu następnie dh. Rafał Kędzierski przekazał dh Robertowi Purtak kierowcy OSP.
Matką chrzestną była Maria Jobczyk opiekunem był Ryszard Białczyk, którzy to nadali Imię    „BŁYSKAWICA”
Wdzięczność dla zwierzchnich władz straży pożarnej, samorządu terytorialnego, sponsorów oraz wszystkich zebranych osób za ogromną życzliwość i sympatię kierowaną w różnej postaci dla tutejszej organizacji strażackiej wręczyła dh Prezes Alita Żuber oraz Sekretarz OSP Katarzyna Gruszka. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy       w swych wystąpieniach wysoko ocenili dotychczasową działalność OSP Zagajów, jej szczególne osiągnięcia w działalności statutowej, a także wypracowany przez wiele pokoleń druhów obecny wizerunek jednostki. Życzyli dalszych sukcesów w niełatwej, społecznej służbie oraz zrealizowania ambitnych planów na przyszłość.
Ostatnim akcentem tej doniosłej uroczystości, której spikerem był Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Pińczowie, a jednocześnie Starosta Pińczowski dh. Zbigniew Kierkowski, który zaprosił na poczęstunek.