VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę – 26 kwietnia 2015 roku

26 kwietnia, 2015

Siódma Ogólnopolska Pielgrzymka Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej odbywa się dziś na Jasnej Górze. Organizowane co 5 lat spotkanie jest wielkim świętem strażaków z całego kraju. Zwyczaj ten wywodzi się jeszcze z okresu przedwojennego, kiedy to 18 czerwca 1939 r. odbył się Zjazd Strażactwa Polskiego na Jasnej Górze. Było to jedno z największych wydarzeń w historii polskiego pożarnictwa.

 

Pielgrzymka ma miejsce zawsze przed Dniem Strażaka, obchodzonym 4 maja, w dniu św. Floriana, patrona tej grupy. W pielgrzymce weźmie udział prezydent RP.

W południe zaplanowana była uroczysta Msza św. na jasnogórskim Szczycie. Tradycyjnie w czasie pielgrzymki wystąpią orkiestry i zespoły artystyczne OSP. Jest to szczególny koncert, ponieważ zwykle uczestniczy w nim ponad 100 zespołów.

W pielgrzymce biorą udział członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej, członkowie Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych, słuchacze Szkół Pożarniczych, żołnierze i pracownicy Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Strażacy Zakładowych Straży Pożarnych, członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, pracownicy cywilni Ochrony Przeciwpożarowej.

Święto strażaków rozpoczęło się o godz. 10.30 koncertem orkiestr i zespołów artystycznych OSP. Z kolei 15 minut później na Placu im. Władysława Biegańskiego przed Ratuszem Miejskim w Częstochowie został złożony meldunek braci strażackiej w otoczeniu pocztów sztandarowych, przedstawicieli wojewódzkich i centralnych. Posadzony zostanie Dąb Wdzięczności. Z placu uczestnicy pielgrzymki przeszli na Jasną Górę.

Pierwsza Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę odbyła się w 1939 roku. Wtedy to ok. 15 tysięczna rzesza ślubowała Matce Bożej Jasnogórskiej wierność służbie Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. W Kaplicy strażacy złożyli ryngraf z rotą ślubowania w podziękowaniu za dotychczasową opiekę. Kolejne pielgrzymki następowały w latach: 1991, 1992 oraz 1999. Obecnie jasnogórskie pielgrzymki organizowane są co 5 lat.

W zaproszeniu na tegoroczna pielgrzymkę jej organizatorzy napisali m.in. „niech ten dzień będzie swoistym hołdem – wotum wdzięczności polskiego pożarnictwa za opiekę nad naszą służbą, niech te podniosłe chwile będą symbolem jedności strażackiej rodziny, a liczny udział pielgrzymów zapewni godną oprawę naszego święta”.

Nasza jednostka również uczestniczyła, było nas 19 – stu pielgrzymów.

Nasz Sztandar został wyróżniony, ponieważ 10 sztandarów z województwa świętokrzyskiego stały na murach Jasnej Góry   ( w poczcie stali Robert Purtak Rafał Kędzierski i Damian Wilk)