Walne Zebranie 2022 – zaproszenie

21 stycznia, 2022

Walne Zebranie odbędzie w sobotę 19. lutego o godz. 17:00 w strażnicy OSP Zagajów. Zapraszamy wszystkich członków zwyczajnych, wspierających, honorowych.