Walne Zebranie 2023 – podsumowanie

19 marca, 2023

Dnia 18 marca 2023 roku odbyło się Walne Zebranie w siedzibie naszej jednostki w Zagajowie. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 18:00 i trwało przez około godziny.

Na zebranie przybyli członkowie OSP oraz zaproszeni goście. Przewodniczący, którym został Dariusz Żuber, otworzył zebranie i powitał wszystkich obecnych. Następnie przedstawił porządek obrad.

Wśród omawianych tematów były m.in.:

  • Sprawozdanie z działalności OSP za rok 2022, przedstawione przez prezesa Roberta Purtaka. Sprawozdanie obejmowało m.in. ilość i rodzaj interwencji, szkoleń oraz innych działań podejmowanych przez naszą jednostkę.
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2022. Omówione zostały przychody i wydatki, w tym koszty zakupu sprzętu i materiałów oraz wynagrodzenia dla pracowników i wolontariuszy.
  • Plan działalności na rok 2023. Plan obejmował m.in. cele, jakie nasza organizacja chce osiągnąć w roku 2023, planowane szkolenia oraz zakupy sprzętu.
  • Podczas zebrania poruszono także wiele innych tematów, m.in. kwestie bezpieczeństwa podczas działań OSP oraz inwestycje, jakie OSP planuje w najbliższym czasie a także przekazanie samochodu gaśniczego urządowi gminy Michałów

Zebranie zakończyło się o godzinie 19:00. Przewodniczący zebrania oraz Prezes Zarządu podziękował wszystkim za obecność oraz zaangażowanie w działalność . Zostały wyrażone nadzieje, że działalność OSP będzie kontynuowana z takim samym poziomem zaangażowania i skutecznością jak w poprzednich latach.