Wycinka drzew na cmentarzu w Górach 2016

18 lutego, 2016
Od dnia 15 klutego 2016 roku, rozpoczęła się wycinka drzew na cmentarzu parafialnym w Górach Pińczowskich. Zagajów pracował w dniach: 16 oraz 18 luty. W owym przedsięwzięciu uczestniczyła nasza jednostka OSP Zagajów oraz jednostka OSP Góry.
Z Zagajowa swoją pomocą podzielili się : Grzegorz Jobczyk, Rafał Kędzierski (ciągnik), Jerzy Sosiński (ciągnik), Jan Hola, Mirosław Mierzwiński, Mirosław Wilk, Dariusz Żuber, Mariusz Chabiński, Wiesław Zięba Artur Misielak, Zbigniew Sosiński (ciągnik), Zbigniew Jakubowski (ciągnik) oraz Edward Strączkiewicz.