Zapytanie ofertowe

11 lipca, 2017

Ochotnicza Straż Pożarna w Zagajowie ogłasza Zapytanie ofertowe na  Rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Zagajowie.

Treść zapytania i załączniki znajdują się na portalu ogłoszeń ARiMR  www.portalogloszen.arimr.gov.pl  pod numerem 44/11/07/2017 oraz na stronie internetowej Ochotniczej Straży Pożarnej  w Zagajowie www.osp.zagajow.pl

 

Zadanie jest  realizowane na podstawie umowy nr 00182-6935-UM1310386/17 zawartej pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Zagajowie a Województwem Świętokrzyskim.  Zadanie realizowane w ramach  poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 .

 


Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Oferta

Załącznik nr 2 – Przedmiar robót

Załącznik nr 3 – Wykaz robót

Załącznik nr 4 – Projekt umowy