Zebranie Walne 2018 r.

2 lutego, 2018

Coś wyjątkowego było w tym zebraniu! Mundury galowe strażaków, karnawałowy wystrój sali, i znakomici goście! Ubiegły rok podsumowany na Walnym Zebraniu, które odbyło się 02.02.2018 r. w strażnicy OSP w Zagajowie.

Przychodząc ok. godziny 17.30 już można było zauważyć prezesową  OSP Zagajów Alitę Żuber, wiceprezesa Roberta Purtaka, naczelnika Rafała Kędzierskiego „zapinających na ostatni guzik”   przygotowania do zebrania oraz oczekujących na pozostałych członków naszej jednostki. Ale nie można zapomnieć o naszych paniach z KGW z Zagajowa, które  przygotowały poczęstunek dla wszystkich przybyłych.  Zebranie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 18.00, tuż po przybyciu Mirosława  Walaska, prezesa zarządu gminnego ZOSP RP, wójta gminy Michałów, Zbigniewa Kierkowskiego prezesa zarządu  Powiatowego ZOSP RP, Starostę Powiatu Pińczowskiego, Z-ce Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie Wojciecha Buckiego oraz Urszuli  Nowak, sekretarza gminnego ZOSP RP.

Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano Dariusza Żuber a protokolantem została Dorota Purtak. Następnie sprawozdania za ubiegły rok odczytali kolejno:  Sylwia Wilk, sekretarz Komisji Rewizyjnej, Katarzyna Zięba, Paulina Żuber oraz Robert Purtak.  Po odczytaniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium zarządowi OSP Zagajów, głos zabrał Mirosław Walasek, Wojciech Bucki  następnie Zbigniew Kierkowski, którzy nie stronili od pochwał dla naszej jednostki.

Zebranie zakończyło się  krótkim poczęstunkiem.