Zebranie Walne 2019 r.

9 marca, 2019

Coś wyjątkowego było w tym zebraniu! Mundury galowe strażaków, karnawałowy wystrój sali ! Ubiegły rok podsumowany na Walnym Zebraniu, które odbyło się 09.03.2019r

Przychodząc ok. godziny 17.30 już można było zauważyć prezesową  OSP Zagajów Alitę Żuber,  naczelnika Rafała Kędzierskiego „zapinających na ostatni guzik”   przygotowania do zebrania oraz oczekujących na pozostałych członków naszej jednostki. Ale nie można zapomnieć o naszych paniach z KGW z Zagajowa, które  przygotowały poczęstunek dla wszystkich przybyłych.  Zebranie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 18.00, tuż po przybyciu Mirosława  Walaska, prezesa zarządu gminnego ZOSP RP, wójta gminy Michałów oraz Anety Błaszczyk przedstawiciela Urzędu Gminy.

Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano Dariusza Żuber. Następnie sprawozdania za ubiegły rok odczytali kolejno:  Rafał Kędzierski, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, Katarzyna Zięba, Dariusz Żuber.  Po odczytaniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium zarządowi OSP Zagajów, głos zabrał Mirosław Walasek.

Zebranie zakończyło się  krótkim poczęstunkiem.