Zebranie Luty 2013

16 lutego, 2013

Jak co roku spotykamy się, aby podsumować , rozliczyć i zaplanować !

16. lutego o godzinie 17.00 przybyli zaproszeni goście Prezes ZG ZOSP RP Mirosław Walasek  i Sekretarz ZG ZOSP RP   Urszula Węgrzynowicz

zebranie luty 2013

W imieniu Pani Prezes gości powitał druh Dariusz Żuber

Na przewodniczącego zebrania wybrano Dorotę Purtak a protokolantem została Marzena Gruszka. Następnie sprawozdania za ubiegły rok odczytali kolejno: wiceprezes Robert Purtak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojciech Żuber, druh Andrzej Pruś, oraz druhna Katarzyna Gruszka. Po odczytaniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium zarządowi OSP Zagajów, głos zabrał Mirosław Walasek, który nie stronił od pochwał dla naszej jednostki. W końcowej części zebrania wywiązała się gorąca dyskusja nad możliwością wymiany samochodu. Prezes ZG ZOSP RP powiedział (cyt. nie mówię nie, a dlaczego by nie !!!).